Tegenwoordig wordt er voor van alles en nog wat een plan of een begroting opgesteld. Zelfs bij veranderingen aan uw (eigen) woning. Indien iemand bijvoorbeeld een kozijn, dak of een gevel wilt wijzigen aan hun woning, dan moeten er ook hele plannen opgesteld worden met allerlei informatie m.b.t. deze verandering. Hierin moeten dus o.a. de gewenste verandering, hoeveel het gaat kosten en de verwachte levensduur terug te vinden zijn. Zo’n plan noemt men ook wel een meerjarenonderhoudsplan.

Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud of welke verandering er moet plaatsvinden en wat de (geschatte) kosten hiervan zullen zijn. Maar waaruit bestaat een meerjarenonderhoudsplan eigenlijk en wat moet er allemaal in het plan terug te vinden zijn?

In een meerjarenonderhoudsplan (ook wel MJOP genoemd) moeten ten alle tijden drie elementen terug te vinden zijn, namelijk het bouwdeel, de cyclus en de kosten. In het element bouwdeel staat informatie met betrekking tot welk bouwdeel het gaat (denk hierbij aan een gevel, dak, kozijnen, etc.). In het element cyclus  is terug te vinden wanneer een bouwdeel (weer) aan vervanging of herstelwerkzaamheden toe is. En in het element kosten staan uiteraard de verwachte kosten voor de vervanging of herstelwerkzaamheden zijn. In een meerjarenonderhoudsplan worden ook bouwdelen van de woning meegenomen die op dat moment nog niet aan herstelwerkzaamheden of vervanging toe zijn. Dit wordt gedaan zodat er voldoende tijd en materiaal gereserveerd wordt.

In combinatie met een meerjarenonderhoudsplan wordt vaak een conditiemeting gebruikt. In een conditiemeting staat namelijk voor alle bouwdelen vermeld of deze delen direct onderhoud nodig hebben of dat dit pas over een paar jaar nodig is. Een conditiemeting kan een toevoeging van grote waarde zijn, aangezien er in een meerjarenonderhoudsplan vaak alleen gekeken wordt naar de gemiddelde levensduur van de bouwdelen in plaats van naar de huidige staat hiervan. Dit zorgt in bijna alle gevallen voor een enorm vertekend beeld, waardoor de kosten in één keer onverwachts toenemen of er schade aan het huis ontstaat.