Ons land wordt steeds slimmer. Het aantal hoogopgeleiden groeit en ook het aantal hoogopgeleide stellen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het komt tegenwoordig veel meer voor dat beide partners werken en ook een opleiding van niveau hebben genoten.

 Bachelordiploma

Vorig jaar was iets minder dan een op de drie stellen tussen de 25 en 45 jaar hoogopgeleid. Het gaat hierbij om partners die beiden tenminste een bachelordiploma hebben. Daarmee is dit aantal meer geworden dan het aantal stellen waarvan één iemand een bachelordiploma heeft. Tien jaar geleden was dit allemaal heel anders. Toen was slechts minder dan een van beiden hoger opgeleid.

Ook het aandeel van stellen die alleen een middelbare opleiding hebben voltooid daalde juist, van ruim een op de vier personen in 2006 naar een iets meer dan een op de vijf in 2016.

Vrouwen steeds slimmer

Vrouwen lijken aan een opmars bezig te zijn. Ze zijn steeds meer hoger opgeleid. De stijgende lijn in het aantal hoogopgeleide stellen is daarom niet verrassend te noemen. Nederlanders worden al jarenlang steeds hoger opgeleid. Natuurlijk geldt dat lang niet voor iedereen, maar er is een flinke toename. Opvallend aan de cijfers van het CBS is dus dat vooral vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn. In de jongste leeftijdsgroep (25 – 45 jaar) had in 2016 ruim 45 procent van de vrouwen een bachelordiploma op zak, tegenover 39 procent van de mannen. Ook dit was tien jaar geleden nog heel anders: toen studeerden ongeveer evenveel mannen als vrouwen af aan een bacheloropleiding.

Utrecht koploper

Partners die beiden hoog zijn opgeleid wonen vaker in grote steden, zo blijkt ook uit het onderzoek. Ze werken bijvoorbeeld in de online marketing of hebben een IT baan in Den Haag.  Veel grote steden zijn studentensteden, waar studenten na hun opleiding blijven hangen. Dat is het beste terug te zien in Utrecht: daar is bijna 63 procent van de stellen tussen de 25 en 45 jaar hoogopgeleid. Daarmee scoort Utrecht hoger dan andere studentensteden. Groningen staat op de tweede plek. Amsterdam op de derde plek. In deze steden is het percentage hogeropgeleiden respectievelijk 56 en 54 procent.