In een perfecte werkomgeving is geen vertrouwenspersoon nodig. De realiteit is helaas anders. Binnen veel organisatie komen nog veel misstanden voor. Een deskundige vertrouwenspersoon is daarom enorm van belang binnen een professionele organisatie. Een deskundige vertrouwenspersoon is vaak alleen te realiseren door deze persoon eerst een opleiding vertrouwenspersoon te laten volgen. Een goede opleiding vertrouwenspersoon moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit blog lichten we deze voorwaarden nader toe.

opleiding vertrouwenspersoon plaatje

Gecertificeerd vertrouwenspersoon

Let bij het selecteren van een opleiding of deze opleiding geaccrediteerd is door de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV). De LVV staat opgesteld om de belangen te behartigen van de landelijke vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon. Dit laatste doen zij dus onder andere door eisen te stellen aan opleidingen voor vertrouwenspersoon. Voldoet een instelling met haar opleiding vertrouwenspersoon aan deze eisen dan wordt de opleiding geaccrediteerd door de LVV. Dit betekent dat je een officieel certificaat ontvangt en daarmee ben je een officieel gecertificeerd vertrouwenspersoon.  Je mag hiermee verwachten dat je de theorie die hoort bij vertrouwenspersoon in voldoende mate beheerst.

Nascholing bij de opleiding vertrouwenspersoon

Allereerst is het beroep van vertrouwenspersoon aan verandering onderhevig en daarom is het van belang om door nascholing je kennis op niveau te houden. De tweede reden waarom nascholing van belang is, is dat je hiermee je certificering in tact houdt. Onderdeel van het gecertificeerd zijn is namelijk om je regelmatig te laten bijscholen. U kunt uw nascholing volgen bij door de LVV erkende opleidingsinstituten. De certificering geldt voor een periode van twee jaar waarna u 28 uur besteed aan bijscholing. Deze regelmatige bijscholing wordt permanente educatie gevolgd. De uren moeten verdeeld worden over een aantal onderwerpen en opleidingsactiviteiten. De erkende opleiding vertrouwenspersoon weet wat de eisen zijn van deze verdeling. Volg je deze na- en/of bijscholing niet dan vervalt je certificering.

Onderdelen opleiding vertrouwenspersoon

Een gecertificeerde opleiding vertrouwenspersoon bestaat uit een aantal verplichten onderwerpen die de revue passeren. Toch zijn er wel verschillen op welke manier de opleiding vertrouwenspersoon aangeboden wordt. Kijk hierbij dus goed welk programma je het meeste aanspreekt. De opleiding zelf duurt meestal drie tot 4 dagen. In de opleiding leer je in ieder geval hoe je omgaat met de misstanden die bij je terecht komen. Rollenspellen worden hierbij vaak ingezet om de bijbehorende gesprekstechnieken je goed eigen te maken. Daarnaast worden de van belang zijnde onderdelen van de arbowet behandeld. Hierdoor weet je als vertrouwenspersoon goed wat je rechten en plichten zijn.