Bij de bedrijfsvoering in de horeca wordt veel gebruik gemaakt van producten die voorverpakt zijn. Restaurants kunnen bijvoorbeeld de etenswaren aangeleverd krijgen in verpakkingen van plastic of karton. Daarnaast worden sauzen en dranken vaak verpakt in glazen flessen. Deze verpakkingen kunnen betiteld worden als bedrijfsafval. Naast deze vormen van bedrijfsafval komt er in de horeca veel organisch afval voor. Dit afval wordt ook wel groen afval genoemd. Dit bestaat uit plantaardig en biologisch afbreekbaar afval. Gedacht kan worden aan fruit, bloemen en planten. Maar ook aan etensresten die overblijven na het serveren van de maaltijden.

Glasafval, organisch afval en papieren/kartonnen verpakkingen zijn zeer goed recyclebaar. Het scheiden van deze verpakkingen is dus voor horecabedrijven een mooie manier om iets bij te dragen aan een beter milieu. Het scheiden van dit bedrijfsafval zorgt er ook voor dat de restafvalcontainer niet te snel vol raakt. Dit scheiden kan door naast restafvalcontainers ook een glasbak en een papierbak te bestellen bij de gemeente of een erkende afvalinzamelaar waarmee wordt samengewerkt.

Door glas en karton/papier te scheiden van de restafvalstroom kan er bespaard worden op de kosten. De restafvalcontainer zal minder snel vol raken doordat karton en papier veel ruimte in nemen. Een papierbak is goedkoper om te huren dan een restafvalcontainer, met het scheiden kunnen dus kosten worden bespaard.

Bedrijfsafval is goed recyclebaar

De meeste vormen van bedrijfsafval zijn goed recyclebaar. Glas is bijvoorbeeld, mits het gescheiden wordt, eindeloos recyclebaar. Hiermee is bestaand glas een zeer belangrijke grondstof voor nieuw glas. Papier en karton zijn ook afvalstoffen die zich zeer goed laten hergebruiken. Zelfs 83% van het in Nederland geproduceerde papier en karton is gemaakt van gerecycled papier en karton. Het percentage van papier en karton dat in Nederland wordt ingezameld voor hergebruik is 85%, dit is een hoog percentage ten opzichte van andere Europese landen. Organisch afval kan gebruikt worden om biogas en compost van te maken.

Restafval is de afvalstroom die overblijft nadat alle recyclebare vormen van afval zijn gescheiden. Wat overblijft is afval dat normaliter in de prullenbak wordt gegooid. Dit afval wordt verbrand in een verbrandingsoven. Met deze verbranding wordt hoogwaardige energie opgewekt.

Afvalstoffenheffing

Voor veel bedrijven is het voordelig om in zee te gaan met een erkende afvalinzamelaar. De tarieven die de afvalinzamelaars hanteren zijn vaak voordeliger dan de tarieven van de gemeente. Een bedrijf dat een samenwerkingscontract afsluit met een erkende afvalinzamelaar hoeft aan de gemeente geen afvalstoffenheffing te betalen.