In een bedrijf zijn er veel verschillende mensen aan het werk, meestal hebben zij een gemeenschappelijk doel. De taken van deze mensen samen worden ook wel bedrijfsprocessen genoemd. Bedrijfsprocessen bestaan dus uit een verzameling gerelateerde taken met een bepaald bedrijfsresultaat als doel. Het beschrijven van deze processen kan op veel verschillende manieren en niveaus gebeuren. Het doel van het analyseren van bedrijfsprocessen is een belangrijke tool om je bedrijf soepeler of beter te laten functioneren. Vaak huur je hiervoor een expert in die gespecialiseerd is in bedrijfsprocessen analyseren.

Verschillende stappen in het analyseren van de bedrijfsprocessen
Het analyseren van bedrijfsprocessen gebeurt in vier stappen. De eerste stap is het zoeken van de belangrijkste stakeholders. Hierin is het belangrijk dat het proces en de procesgrenzen worden vastgelegd. Als het proces is vastgelegd kan nu door middel van steeds verder inzoomen gekeken worden naar deelprocessen. Het analyseren van deze deelprocessen geeft een duidelijk inzicht in het gehele complete bedrijfsproces. In de derde stap worden de bevindingen weergegeven met behulp van diagrammen en grafieken. Door de visuele weergave is het snel duidelijk waar de verbeterkansen liggen die in de toekomst kunnen leiden tot een succesvoller bedrijf. Deze bevindingen worden met je besproken en er wordt een rapport met de resultaten geleverd.

Bedrijfsprocessen beschrijven
Het product van de analyse van de bedrijfsprocessen is een uitgebreide beschrijving van het functioneren van je bedrijf. Alle huidige bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en beschreven. Hierdoor kunnen er conclusies getrokken worden over eventuele verbeterpunten. Deze kun je toepassen in je bedrijf waardoor er verbeteringen in de processen gemaakt zullen worden.